Pol Verlen, Mesečina (Moderna)

Apstrakt

Pol Verlen - značaj za poeziju. Melodičnost poezije. Pesma Pesnička umetnost. Analiza pesme Mesečina. Nagoveštaj tajne življenja u odnosu čoveka prema samom sebi. Kakav je život koji zahteva laž i maskiranje? Da li je čovek svestan laži prema sebi ili jednostavno samo ne poznaje sebe? Motiv muzike i pesme. Kontrasti između onoga što je čoveku namenjeno životom i samog života. Čovek kao tragično biće. Tuga koja se pojavljuje u životu. Analiza motiva mesečine.