Gavril Stefanović Venclović, poezija (Prosvetiteljstvo)

Apstrakt

Poezija Gavrila Stefanovića Venclovića. Analiza pesama Adam, Sejači, Put, Crni bivo u srcu. Osnovni motivi, analiza stila i značenja, pozicija čoveka u ovom svetu koja je tragična jer je čovek satkan od krajnosti i kontrasta, analiza čovekove prirode i poreklo zla u čoveku.