Srpska kultura i književnost u doba evropske prosvećenosti - prvi deo (Prosvetiteljstvo)

Apstrakt

Bečki rat; Velika seoba Srba: značaj Seobe za srpsku kulturu, književnost i novi pogled na svet; ulazak Srba u evropske kulturne krugove. Između srednjovekovnih i modernih pojava; nova kulturna središta; barokne tendencije; Arsenije Treći Čarnojević; Slika Paje Jovanovića; Pitanje jezika; Prelaz iz 17. u 18. vek.