Sunce se djevojkom ženi, narodna lirska pesma (Uvod u proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Odlike umetničkog dela na primeru mitološke pesme Sunce se djevojkom ženi. Čovek kao biće zagledano u večnost. Motiv lepote. Muško - ženski princip u prirodi. Kakva je lepota? Kakva treba da bude, a kako se najčešće predstavlja? Antička trijada: lepo, dobro, istinito. Da li postoje posledice ako se dar lepote ne ceni na pravi način? Opasnosti narcisoidnosti. Vertikala i horizontala - sveobuhvatnost unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora.