Laza Lazarević, Prvi put s ocem na jutrenje - prvi deo (Uvod u proučavanje književnog dela)

Apstrakt

Pripovetka kao književna vrsta. Odlike pripovetke, karakterizacija likova; fabula, osnovni književni postupci i osnovni motivi. Književno teorijski termini i postupci, njihovo objašnjenje i upoznavanje. Načini analize proznog književnog dela.