Imperativ (Morfologija)

Apstrakt

Zapovedni način (Imperativ). Funkcije - izražavanje zapovesti, naredbe, molbe, saveta (Aufforderungen ...). Zamena imperativa - modalni glagoli, infinitiv, particip II, imenica. Gradjenje imperativa za 2. lice jednine i množine i 3. lice množine. Primeri - holen, vorlesen, veschlafen. Nastavak -e u 2. licu jednine. Imperativ glagola sein - Sei! Seid! Seien Sie! Vežbe - Tipps an die Lektorin, In der Schule, Zu Hause.

Dodatna vežbanja

Vežbanje1

Vežbanje2

Vežbanje3

Vežbanje4

Vežbanje5

Vežbanje6

Vežbanje7