Pasiv (Morfologija)

Apstrakt

Passiv - Es wird gelernt. Aufgaben werden gemacht. Gradjenje pasiva - glagol werden + particip perfekta glavnog glagola. Vršilac radnje sa von i durch. Pasiv sa es. Vežba gradjenja pasivnih rečenica. Ograničenja kod gradjenja pasiva - glagoli koji grade perfekat sa sein, povratni glagoli i glagoli koji označavaju posedovanje. Pasiv radnje i pasiv stanja. Ostala vremena pasiva - primeri.

Dodatna vežbanja

Vežbanje1

Vežbanje2

Vežbanje3

Vežbanje4

Vežbanje5