Negacija (Morfologija)

Apstrakt

Negacija (Negation). Negacija sa nicht - negiranje radnje ili dela rečenice (parcijalna negacija). Negiranje imenice sa kein. Deklinacija člana kein. Primeri. Druge reči za negaciju (Andere Negationswörter) - nichts, niemand. Upotreba doch kod negativno postavljenih pitanja.

Dodatna vežbanja

Vežbanje1

Vežbanje2

Vežbanje3

Vežbanje4