Konjunktiv - slaganje vremena i zavisno-upitne rečenice (Latinska sintaksa)

Apstrakt

Slaganje konjunktiva sa glavnim (prezent, futur) i istorijskim (imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt) vremenima. Vežbanje na zavisno-upitnim rečenicama.

Rečenice:

 • Rogo num nobiscum locuturus sis.
 • Heri dixit quando venisset Romam.
 • Nesciebant num profecturi essent.
 • Rogavi ubi bonum equum emere possem.
 • Utinam ne rogavissem cur tibi eundum esset!

 • Znam zašto nas ne zovu.
 • Jesi li pitao ove ljude zašto se bore sa nama?
 • Non videres patrem meum Romae?
 • Ne domo abieris !

Reči:

 • Rogo, 1 – pitati
 • Num – u zavisno-upitnim: da li
 • Heri – juče
 • Cur – zašto
 • Nego, 1 – poricati
 • Occido, 3, occidi, occisum – ubiti