Gerund (Latinska sintaksa)

Apstrakt

Promena i upotreba gerunda. Rečenice za vežbanje.

Rečenice:

 • Ad te veniunt bibendi causa.
 • Cupidae bibendi sunt.
 • Numquam ad pugnandum apti eritis.
 • Canendo domum intravisti.

 • Boreći se pobedićemo strah.
 • Spreman sam da učim.
 • Korisno je čitanje priča o slavnim precima.

Reči:

 • Bibo, 3, bibi – piti
 • Cupidus 3 – željan
 • Aptus 3 – spreman
 • Cano, 3, cecini, cantum - pevati
 • Metus, us, m – strah
 • Maiores, maiorum - preci