Reported speech (I part) (Gramatika)

Apstrakt

Upravni i neupravni govor, uvodni glagol u sadašnjosti ili u prošlosti, razlika između SAY I TELL; Reported statements (potvrdne rečenice u neupravnom govoru), slaganje vremena, promena u prilozima za mesto i vreme; Reported questions (upitne rečenice u neupravnom govoru), YES/NO questions, WH questions, red reči; Reported commands (zapovedne rečenice u neupravnom govoru).

Dodatna vežbanja

Vežbanje1

Vežbanje2

Vežbanje3

Vežbanje4

Vežbanje5

Vežbanje6

Vežbanje7