Prenos genetičke informacije; Gen; Genetički kod (Molekularna biologija)

Apstrakt

DNK kao nosilac genetičke informacije. Replikacija DNK, transkripcija i translacija. Ekspresija gena. Egzoni i introni. Obrada primarnog transkripta. Genetički kod i kodoni.