Lizozomi; Endosimbiotska teorija; Mitohondrije; Hloroplasti (Biologija ćelije)

Apstrakt

Struktura i funkcija lizozoma. Heterofagija i autofagija. Endosimbiotska teorija postanka eukariotske ćelije. Struktura i funkcija mitohondrije i hloroplasta.