Protok genetičke informacije; Ribozomi; Endoplazmatični retikulum; Goldžijev aparat (Biologija ćelije)

Apstrakt

Protok genetičke infomracije: replikacija, transkripcija i translacija. Struktura i funkcija ribozoma. Endomembranski sitem. Struktura i funkcija endoplazmatičnog retikuluma (granulirani i agranulirani). Struktura i funkcija Goldžijevog aparata.