Prokariotske i eukariotske ćelije (Biologija ćelije)

Apstrakt

Teorija postanka života na Zemlji. Zajednički strukturni elementi prokariotske i eukariotske ćelije. Strukturni elementi karakteristični samo za prokariotske ili eukariotske ćelije. Veličina prokariotske i eukariostke ćelije. Važnost veličine organizma - odnos površine i zapremine.