Hemijski sastav ćelije - organska jedinjenja III: nukleinske kiseline (Biologija ćelije)

Apstrakt

Struktura i funkcija dezoksiribonukleinske (DNK) i ribonukleinske kiseline (RNK). RNK svet i uvod u prenos genetičke informacije. Struktura nukleotida. Važnost vodoničnih veza u molekulu DNK. Purinske i pirimidinske baze koje učestvuju u sastavu DNK, odnosno RNK. Kompleksi histona i molekula DNK. Vrste RNK.