Hemijski sastav ćelije - Organska jedinjenja II: Proteini (Biologija ćelije)

Apstrakt

Struktura peptida, odnosno proteina i njihovih osnovnih gradivnih jedinica - aminokiselina. Monomerni i oligomerni proteini. Nivoi organizacije u strukturi proteina: primarna, sekundarna, tercijarna i kvaternarna struktura. Funkcije proteina.