Mejoza (Biologija ćelije)

Apstrakt

Redukcija broja hromozoma. Rekombinovanje genetičkog materijala (crossing-over). Dve mejotičke deobe (mejoza I i mejoza II). Ćelijski procesi karakteristični za sve četiri faze dve mejotičke deobe. Kariokineza i citokineza. Polne ćelije (gameti): spermatozidi i jajna ćelija. Oplođenje i zigot.