Eksponencijalna i logaritamska funkcija (II - razred)