Lista predavanja (I - razred)


Vrste supstance

Struktura atoma

Hemijske veze

Izračunavanje na osnovu hemijskih formula

Disperzni sistemi

Vrste neorganskih jedinjenja

Stehiometrijska izračunavanja

Hemijske reakcije

Kiseline, baze, soli

Oksidoredukcione reakcije