Molekulska teorija čvrstih tela i tečnosti i fazni prelazi (II - razred)