Slika predavača

Nemanja Milićević (Biohemičar) ...

Rođen je u Beogradu 1994. godine. Nosilac je diploma "Vuk Karadžić" iz osnovne i srednje škole. Dve godine je pohađao srpsko-francusku bilingvalnu nastavu, a kao bivši učenik prirodno-matematičkog smera Treće beogradske gimnazije, učestvovao je na regionalnim i republičkim takmičenjima iz hemije. Studije biologije završava na Univerzitetu u Strazburu, gde od 2015. godine radi i kao asistent u jezičkom centru pri Biološkom fakultetu. U toku osnovnih studija, učestvovao je u radu tima Instituta za integrativne i ćelijske neuronauke na studiji o načinu prostiranja retinotektalnih vlakana u toku razvića. Trenutno je student završne godine master studija biohemije i hemijske biologije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Strazburu. Marta 2017. godine priključuje se timu za strukturnu biologiju ribozoma koja radi u okviru Instituta za genetiku, molekularnu biologiju i biologiju ćelije (IGBMC) i izučava molekularne mehanizme biosinteze proteina.