Slika predavača

Nemanja Milićević (Biohemičar)

Rođen je u Beogradu 1994. godine. Nosilac je diploma "Vuk Karadžić" iz osnovne i srednje škole. Dve godine je pohađao srpsko-francusku bilingvalnu nastavu, a kao bivši učenik prirodno-matematičkog smera Treće beogradske gimnazije, učestvovao je na regionalnim i republičkim takmičenjima iz hemije. Studije biologije, na smeru hemije i biologije, završava na Univerzitetu u Strazburu, gde od 2015. godine radi kao asistent u jezičkom centru u okviru Biološkog fakulteta. Učestvovao je u radu ekipe Instituta za integrativne i ćelijske neuronauke na studiji o načinu prostiranja retinotektalnih vlakana u toku razvića. Trenutno je na master studijama biohemije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Strazburu. Svoj budući naučno-istraživački rad planira u oblasti biohemije i molekularne biologije.


Oblasti razvrstane po gimnazijskom planu prirodno - matematičkog smera