Slika predavača

Marina Gajić Tešić (Diplomirani matematičar)

Marina Gajić Tešić, profesor matematike, rodjena 1974.godine u Aleksincu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Matematički fakultet, smer numerička matematika i optimizacija završila je u Beogradu. Ima petnaestogodišnje iskustvo rada u srednjim školama i gimnaziji "Patrijarh Pavle" gde se trudi da učenicima približi i prenese znanja iz matematike kako bi im olakšala razumevanje matematike i matematičkog načina razmišljanja.


Oblasti razvrstane po gimnazijskom planu prirodno - matematičkog smera