Vežbanje zadataka iz svođenje ugla na prvi kvadrant (Trigonometrija)

Apstrakt

Primeri

1. Izračunati trigonometrijske funkcije broja
a) cos 23Π/4
b) ctg -67Π/6

2. Uprosti izraz 0<=α<Π/2
(sin (Π-α)tg(α-Π/2))/(cos(3Π/2+α)ctg(Π-α))