Osobine logaritama (Eksponencijalna i logaritamska funkcija)

Apstrakt