Kvadratna funkcija, pojam i osobine (Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija)

Primeri

1. Nacrtati grafik funkcije f(x)=x2 i ispitati njene osobine.

2. Nacrtati grafik funkcije y=-x2 i ispitati njene osobine.