Linearna nejednačina sa jednom nepoznatom (Racionalni algebarski izrazi)

Apstrakt

Pojam linearne nejednačine sa jednom nepoznatom. Rešenje linearne nejednačine. Rešavanje nejednačina koje se svode na linearne nejednačine. Bezuslovna nejednakost. Ekvivalentne nejednačine. Nejednačine sa apsolutnim vrednostima.

Rešiti linearne nejednačine:

1. (x-1)2+7 > (x+4)2

2. 10(x-1)-(3-x)/2 ≤ 5(x+2)-(4-x)/5-x

3. |x+2|-|x-1| < x-3/2