Rešavanje sistema linearnih jednačina - vežbanje, drugi deo (Racionalni algebarski izrazi)

Apstrakt

Rešavanje sistema od dve jednačine sa dve nepoznate sa apsolutnim vrednostima. Rešavanje sistema dve jednačine sa dve nepoznate sa algebarskim razlomcima. Primena sistema od dve jednačine sa dve nepoznate u tekstualnim zadacima.

Zadaci

1. Rešiti sistem dve jednačine sa dve nepoznate |2x-1|-y=2; x-|4-y|=-1

2. Rešiti sistem dve jednačine sa dve nepoznate ((x-6)/(y-4))+(10/(y2-16))= (x+6)/(y+4); 5/(y2-3y)+(2/(3x-xy))=10/xy

3. Dva suda, zapremine 144l i 70l sadrže izvesne količine vode. Ako se veći sud dopuni iz manjeg u manjem će ostati 1l vode. Ako se pak, manji sud dopuni iz većeg tada u većem ostaje 3/4 prvobitne količine vode. Koliko vode ima u svakom sudu?