Fizika (Oblasti razvrstane po gimnazijskom planu prirodno - matematičkog smera)

Slika profesora fizike

Branislava Brkić (Profesor fizike) ...

Rođena u Kraljevu 1954. godine, gde završava osnovnu školu kao nosilac diplome Vuk Karadžić. Po završetku gimnazije upisuje Fiziku na PMF-u 1972. godine. Diplomira 1977. godine, i istog meseca počinje svoj rad u prosveti: prvo kao profesor fizike u gimnaziji u Obrenovcu, a zatim, nakon tri godine, prelazi u Pedagošku akademiju za vaspitače u kojoj ostaje do 1990. godine. Magistar fizičkih nauka postaje 1985. godine. Poslednje 22 godine radnog staža provodi u Trećoj beogradskoj gimnaziji, gde tokom svog rada motiviše, priprema i vodi veliki broj učenika na sve nivoe srednjoškolskih takmičenja iz fizike, do odlaska u penziju.


Uvod u fiziku

Kinematika

Dinamika

Gravitacija

Dinamika rotacije

Ravnoteža tela

Mehanički rad i energija

Zakoni održanja u mehanici

Molekulsko - kinetička teorija gasova

Termodinamika

Dinamika fluida

Molekulska teorija čvrstih tela i tečnosti i fazni prelazi

Elektrostatika

Električna struja

Magnetizam

Elektromagnetna indukcija

Oscilacije

Naizmenična struja

Talasi u mehanici

Akustika

Elektromagnetni talasi

Talasna optika

Geometrijska optika

Specijalna teorija relativnosti

Kvantna priroda elektromagnetnog zračenja

Talasna svojstva čestica

Pojam o kvantnoj mehanici

Kvantna teorija atoma i molekula

Laseri

Elementi fizike čvrstog stanja

Fizika jezgra

Elementarne čestice