Svojstva atoma ugljenika; sp3 hibridizacija; sp2 hibridizacija; sp hibridizacija (Uvod u organsku hemiju)

Apstrakt