Ostali elementi 14 grupe (kalaj, silicijum i olovo) (Elementi 14.grupe PSE.)

Apstrakt

Oksidi. Dobijanje olova i silicijuma. Kiseline i amfoternost jedinjenja. Kvarcni pesak. Staklo. Keramika, Porcelan. Cement.