Mangan i jedinjenja mangana (Prelazni elementi)

Apstrakt

Mangan. Nalaženje. Dobijanje. Primena. Fizička i hemijska svojstva mangana.

Zadaci

1. Koliko cm3 rastvora kalijum-permanganata koncentracije 0,5md/dm3 je potrebno za oksidaciju 1,52g gvožđe(II)hlorida u kiseloj sredini?

2. Kolika je količinska koncentracija kalijum permanganata ako 50cm3 ovog rastvora oslobodi iz rastvora HCl 11,2cm3 hlora (n.u.)?