Elementi 16.grupe; Opšta svojstva (Elementi 16.grupe PSE.)

Apstrakt

Elementi 16.grupe kao elementarne suptance. Fizička svojstva elemenata 16.gupe. Hemijska svojstva elemenata 16. grupe. Građenje binarnih jedinjenja. Oksidoredukciona sposobnost elemenata 16 grupe. Nalaženje u prirodi. Dobijanje i primena.

Zadatak

1. Odredi koeficijente u jednačinama i u utvrdi da li je vodonik peroksid oksidaciono ili redukciono sredstvo?