Matematika (Oblasti razvrstane po gimnazijskom planu prirodno - matematičkog smera)

Slika profesora matematike

Marina Gajić Tešić (Diplomirani matematičar) ...

Marina Gajić Tešić, profesor matematike, rodjena 1974.godine u Aleksincu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Matematički fakultet, smer numerička matematika i optimizacija završila je u Beogradu. Ima petnaestogodišnje iskustvo rada u srednjim školama i gimnaziji "Patrijarh Pavle" gde se trudi da učenicima približi i prenese znanja iz matematike kako bi im olakšala razumevanje matematike i matematičkog načina razmišljanja.


Logika i skupovi

Realni brojevi

Proporcionalnost

Racionalni algebarski izrazi

Linearne jednačine, nejednačine i sistemi

Uvod u geometriju

Podudarnost

Sličnost

Trigonometrija pravouglog trougla

Snimanje predavanja u toku!
Svake nedelje dva nova predavanja.

Stepenovanje i korenovanje

Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija

Eksponencijalna i logaritamska funkcija

Trigonometrija

Predavanja dostupna od septembra 2019.