Pravila i uslovi korišćenja portala Predavanja

Portal predavanja.com (u daljem delu teksta Predavanja) je vlasništvo kompanije SDS Info Sistem d.o.o. Za vreme korištenja portala Predavanja, primenjuju se ovde navedena Pravila i uslovi korišćenja, kao i svi važeći i primenjivi zakoni. Predavanja zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodnog najavljivanja. Promene stupaju na snagu tek nakon njihovog objavljivanja.
Predavanja se trude da privatne i poverljive informacije korisnika portala čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Prilikom korištenja portala Predavanja, dužni ste osigurati potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete. Predavanja ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja portala Predavanja, doći do tih informacija. Korišćenjem portala Predavanja saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Korisnik pristaje da njegovu e-mail adresu Predavanja upotrebi u svrhu slanja poruke i ostalih obaveštenja vezanih za portal.
Podaci na portalu Predavanja su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na portal Predavanja uključuju materijale kao što su: video snimci-predavanja, apstrakti, tekstovi zadataka i primeri, vežbanja, slikoviti sadržaji i druge grafičke prezentacije koja isključivo pripadaju portalu Predavanja. Podaci se mogu koristiti samo na određeni način predviđen ovim Pravilima i uslovima korišćenja portala Predavanja. Korištenje podataka u druge svrhe, kao i kopiranje, prepis, distribuiranje podataka, bez odobrenja portala Predavanja, postupate protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima i podležete sankcijama.
Predavanja zadržava pravo da u bilo kom trenutku može bilo kojem posetiocu oduzeti mogućnost pristupanja portalu ili bilo kojem njegovom delu, odnosno oduzeti pravo korišćenja iz bilo kog razloga kojim se krše Pravila i uslovi korištenja, na bilo koji način ometa rad sajta i korisnika.
Za efikasno korišćenje materijala portala Predavanja potrebni su Vam sledeći hardverski i softverski uslovi:
 • Internet veza sa minimalnim download protokom 2,5Mb/s
 • Lista podržanih pregledača(browser-a):
  • Chrome 60+
  • Firefox 55+
  • Safari 11
  • Opera 50+
  • MS Edge 15+
  • Internet Explorer 11
  • Android 5.0+