Pravila i uslovi korišćenja portala Predavanja

Portal www.predavanja.com (u daljem delu teksta Predavanja) je vlasništvo kompanije SDS Info Sistem d.o.o. Sadržaj portala predstavlja pomoć u savladavanju srednjoškolskog gradiva. Video predavanja nisu zamena za redovno pohađanje školskih časova i aktivno učestvovanje u nastavi. Prijavom na sajt www.predavanja.com postajete redovan korisnik ovog portala, dok uz mesečnu ili godišnju pretplatu dobijate status privilegovanog korisnika. Redovan korisnik ima na raspolaganju 150 besplatnih video predavanja iz svih predmeta. Besplatna predavanja su pojačano obeležena (boldovana) radi lakšeg pronalaženja. Nakon izvršene pretplate redovan korisnik postaje privilegovan korisnik i na raspolaganju mu je kompletan sadržaj portala (preko 800 video predavanja) u toku trajanja pretplate. Za to vreme, svaki video, nezavisno od predmeta, privilegovan korisnik može pustiti neograničen broj puta sa neograničenog broja uređaja. Po isteku pretplate, privilegovan korisnik se vraća u status redovnog korisnika, tj. ponovo ima na raspolaganju samo 150 besplatnih video predavanja.
Za vreme korišćenja portala Predavanja, primenjuju se ovde navedena Pravila i uslovi korišćenja, kao i svi važeći zakoni nezavisno da li ste redovan ili privilegovan korisnik. Predavanja zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. O važnim promenama i dopunama uslova korišćenja portal će obavestiti korisnike objavom na portalu i/ili slanjem e-maila. Predmetne izmene mogu između ostalog uključivati i promenu određenih naknada ili naplata, stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Pravilima i uslovima korišćenja, kako bi bili informisani o eventualnim promenama. U slučaju da dođe do promene pravila i uslova korišćenja, a korisnik nastavi da koristi našu internet stranicu, smatra se da prihvata Pravila i uslove korišćenja u izmenjenom obliku. Svako korišćenje, osim upoznavanja sa izmenama uslova, predmetne internet stranice od strane korisnika nakon takve promene podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena.
Predavanja ni u kom slučaju nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja ili zbog nemogućnosti korišćenja internet stranice www.predavanja.com delimično ili u celosti.
Prilikom korišćenja portala Predavanja, dužni ste osigurati potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete. Predavanja prikuplja samo osnovne, neophodne podatke korisnika i obavezuje se da poverljive informacije korisnika strogo čuva i da ih neće ih zloupotrebljavati. Svi podaci korisnika dostupni su samo zaposlenima kojima su neophodni za pružanje kvalitetne usluge. Predavanja ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja portala Predavanja, doći do tih informacija. Korisnik pristaje da njegovu e-mail adresu Predavanja upotrebi u svrhu slanja poruka i ostalih obaveštenja vezanih za portal.
Podaci na portalu Predavanja su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na portal Predavanja uključuju materijale kao što su: video snimci-predavanja, apstrakti, tekstovi zadataka i primeri, vežbanja, slikoviti sadržaji i druge grafičke prezentacije koja isključivo pripadaju portalu Predavanja. Podaci se mogu koristiti samo na određen način predviđen ovim Pravilima i uslovima korišćenja portala Predavanja. Upotrebom podataka u druge svrhe, kao i njihovim kopiranjem, prepisivanjem i distribuiranjem bez odobrenja portala Predavanja, postupate protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima i podležete sankcijama.
Nakon što se registrujete, željenu pretplatu, mesečnu ili godišnju, možete izvršiti tako što ćete na samom sajtu platiti karticom (MasterCard, Visa, Maestro) ili putem uplatnice (korisnici iz inostranstva uplate mogu vršiti na devizni račun).
Ukoliko pretplatu vršite putem platnih kartica bićete u mogućnosti da koristite sadržaj portal nakon što dobijete potvrdu o uspešnosti transakcije. Prihvataju se i kreditne i debitne kartice. Za kartice koje su u programu "verified by Visa"ili "secure code“ u slučaju Mastercard i Maestro kartica potrebna je dodatna verifikacija od strane banke izdavaoca kartice. O samoj verifikaciji i šta ona podrazumeva potrebno je da se korisnik dodatno raspita kod banke koja mu je izdala karticu. Nakon što potvrdite željenu pretplatu bićete preusmereni na sajt Banca Intesa Beograd. Na sajtu banke vršite unos podataka sa platne kartice i obavljate plaćanje. Ukoliko je transakcija uspešna bićete vraćeni na naš sajt sa potvrdom da je plaćanje uspešno obavljeno. U slučaju da je plaćanje neuspešno, bićete vraćeni na naš sajt sa informacijom o neuspelom plaćanju i moći ćete da ponovite plaćanje.
Drugi način pretplate je putem uplatnice. Mi ćemo vam uplatnicu poslati na vašu e-mail adresu, nakon čega je možete odštampati ili popuniti na isti način i uplatiti u pošti ili banci. Poziv na broj je u ovom slučaju obavezan jer on omogućava da povežemo vašu uplatu sa vašim korisničkim nalogom. Vaša pretplata će biti aktivna po realizaciji uplatnice.
Plaćanje karticom putem interneta vrši se na zaštićenoj stranici banke stoga sigurnost podataka prilikom plaćanja karticama garantuje procesor platnih kartica. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao i trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
Reklamacije, radi pouzdanije identifikacije, moraju biti poslate sa e-mail adrese sa kojom ste se registrovali i možete ih uputiti na predavanja.rs@gmail.com. Korisnik ima pravo na bezuslovnu reklamaciju u roku od 24 časa od trenutka aktiviranja pretplate iz bilo kog razloga. Nakon tog perioda, pretplatnik ima pravo na reklamaciju po drugom osnovu. Naime, ukoliko primeti nedostupnost sadržaja portala, problem sa protokom ili neke druge tehničke probleme. Napomena: reklamacija ne može biti prihvaćena ukoliko je protok mali na strani korisnika, tj. ukoliko njegove download mogućnosti nisu dovoljne. Neophodni softverski i hardverski uslovi su dati u delu "Softverski i hardverski uslovi".
Za svaku uvaženu reklamaciju ishodi su da novac ili deo novca bude vraćen ili da se rok za pretplatu produži shodno tome koliko je korisnik oštećen. Ukoliko se korisnik odluči za povraćaj novca, isti će biti vraćen na račun uplatioca ukoliko je plaćanje izvršeno platnom karticom. Povraćaj sredstava vrši se isključivo preko VISA, EC/MC и Maestro metoda plaćanja tj. na zahtev prodavca banka će obaviti povraćaj na račun korisnika kartice. Ako je plaćanje izvršeno uplatnicom, proces povraćaja će biti dogovoren sa korisnikom pisanim putem.
Za efikasno korišćenje materijala portala Predavanja potrebni su Vam sledeći hardverski i softverski uslovi:
 • Internet veza sa minimalnim download protokom 2,5Mb/s
 • Lista podržanih pregledača(browser-a):
  • Chrome 60+
  • Firefox 55+
  • Safari 11
  • Opera 50+
  • MS Edge 15+
  • Internet Explorer 11
  • Android 5.0+
Korisnik je odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki koje kreira pri korišćenju portal Predavanja. Korisnik je saglasan sa tim da pristup internet stranici www.predavanja.com ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen kako zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran portal Predavanja. Iz tog razloga Predavanja ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili neki drugi događaj do kog može doći za vreme korišćenja portala.
Predavanja zadržava pravo da pod određenim okolnostima i bez prethodne najave, momentalno isključi nalog korisnika kao i da zabrani pristup portalu ukoliko narušava ili krši Pravila i uslove korišćenja ili druge sastavne norme. Korisnik je saglasan da za svaki prekid, isključivanje naloga ili pristupa iz opravdanih razloga Predavanja neće odgovarati korisnku niti nekom trećem licu.
Registracijom/otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.predavanja.com smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u celosti pročitao.