Nemački jezik (Oblasti razvrstane po gimnazijskom planu oba smera)

Slika profesora nemačkog jezika

Vesna Nikolovski (Profesor nemačkog jezika) ...

Diplomirala nemački jezik i nemačku književnost 1991, od kada i radi kao profesor u Trećoj beogradskoj gimnaziji. Pohađala brojne seminare u Nemačkoj, Autor gramatičkih vežbanja za srednje škole "Eine kleine Übungsgrammatik" (izdavač: Zavod za udžbenike) i koautor osam udžbenika za osnovnu i srednju školu ("Magnet 1- 4" za osnovne i "Direkt 1- 4" za srednje škole, izdavač Klett). Predaje na Gete institutu u Beogradu i poseduje licence za ispitivača za ispite Gete instituta. Redovno saradjuje sa Katedrom za germanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu kao mentor masteranata na predmetu metodika.