Slika predavača

Danilo Savić (Diplomirani klasični filolog) ...

Rođen u Beogradu. Bivši učenik bilingvalnog francuskog odeljenja Treće beogradske gimnazije (smer društveno - jezički). Učesnik međunarodnog takmičenja (Certamen Ciceronianum) iz Latinskog jezika održanog u Arpinu 2012. godine. Diplomirao je na osnovnim studijama Odeljenja za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu.