Vođe projekta

Kontakt osobe:

Saša Vešić

P: (065) 563-92-54

E: sasa.vesic@gmail.com

Nenad Gugl

P: (060) 082-50-00

E: nenadgugl@gmail.com